Wie kan lid worden?

Toegetreden leden

Alle levergetransplanteerden die opgevolgd worden in UZ Leuven komen in aanmerking om toegetreden lid te worden van LLT vzw. Zij genieten alle voordelen verbonden aan het lidmaatschap en mogen deelnemen aan alle activiteiten waarop ze worden uitgenodigd of die specifiek voor hen ingericht worden.  

Zij hebben evenwel geen stemrecht op de jaarlijkse algemene vergadering.

Effectieve leden

Toegetreden leden die zich extra inspannen voor LLT kunnen zich kandidaat stellen als effectief lid. Zij genieten eveneens alle voordelen verbonden aan het lidmaatschap en worden uitgenodigd op de jaarlijkse algemene vergadering waar ze stemrecht hebben. Op deze jaarlijkse vergadering, die meestal in juni plaatsvindt, komen alle wettelijke verplichtingen die eigen zijn aan de vzw-structuur aan bod. Het gaat o.a. over de goedkeuring van de jaarlijkse begroting, het benoemen van de bestuursleden, het wijzigen van de statuten enz.

Steunende leden

Familie, vrienden en sympathisanten van de levergetransplanteerden, evenals de patiënten die op de wachtlijsten staan behoren tot de steunende leden. Zij worden op de hoogte gehouden van de activiteiten door het ledenblad en kunnen voor sommige activiteiten uitgenodigd worden.

Ereleden

Om hun uitzonderlijke verdiensten kunnen sommigen ereleden genoemd worden. Zij hebben een bijzondere bijdrage geleverd (en dat hoeft niet alleen financieel te zijn!)  bij het ontstaan, de groei en de bloei van LLT.